Espacio editorial virtual

Revista Japonesa de Radiología (JJR)

Jpn J Radiol. 2023 Sep;41(9):911-927.
Kurokawa R, Kurokawa M, Baba A, Nakaya M, Kato S, Bapuraj J, Nakata Y, Ota Y, Srinivasan A, Abe O, Moritani T.
Jpn J Radiol. 2023; 41(11): 1173–1185
Tsuchiya K, Gomyo M, Katase S, Hiraoka S, Tateishi H.
Japanese Journal of Radiology
Mikako Enokizono, Noriko Aida, Akira Yagishita, Yasuhiro Nakata, Reiko Ideguchi, Ryo Kurokawa, Tatsuo Kono, Toshio Moritani, Harushi Mori
Japanese Journal of Radiology
Atsushi Higaki, Akihiko Kanki, Akira Yamamoto, Yu Ueda, Kazunori Moriya, Hiroyasu Sanai, Hidemitsu Sotozono. · Tsutomu Tamada.
Japanese Journal of Radiology
Hiroyuki Tatekawa1 · Shu Matsushita1 · Daiju Ueda1,2 · Hirotaka Takita1 · Daisuke Horiuchi1 · Natsuko Atsukawa1 · Yuka Morishita1 · Taro Tsukamoto1 · Taro Shimono1 · Yukio Miki1

Suscríbete

Comités

Áreas de conocimiento

Sociedades participantes

SEUS
SERVEI
SERPE
SERME
SERAU
SENR
SEICAT
SEGECA
SEDIM
SEDIA
FORA

Comité editorial